Zavarovalni zastopnik

Zavarovalni zastopnik je fizična oseba, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posle opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugega odplačnega razmerja pri zavarovalnici, zavarovalno zastopniški družbi, samostojnemu podjetniku posamezniku, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja, zastopniku dopolnilnih zavarovanj ali banki.

Posli zavarovalnega zastopanja so zlasti:

  • sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice,
  • aktivnosti v zvezi s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe,
  • pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, zlasti pri reševanju zahtevkov do zavarovalnice.