Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Web P06 Dopolnilnozavarovanje Comp V01

Zavarujte se prek spleta in prihranite

SKLENI ZAVAROVANJE

3 % popust na sklenitev prek spletaKLJUČNE PREDNOSTIO ZAVAROVANJUNI STATUSA, NI PANIKEUVELJAVLJANJE ZAVAROVANJASKLENI ZAVAROVANJE


35,67 €*

3 % popust na sklenitev prek spleta

 • Brez morebitnih doplačil na nezavarovana leta.

Ključne prednosti

 •  krije stroške, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti
 •  krije stroške nekaterih zdravil
 •  krije stroške nenujnih reševalnih prevozov
 •  krije stroške medicinskih pripomočkov
 •  neomejena zavarovalna vsota

Izognite se doplačilu zdravstvenih storitev

Puzzle D 300x170

V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Če nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, to pomeni, da morate del stroškov zdravljenja plačati sami.

Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se izognite doplačilom pri obisku zdravnika, zdravljenju v bolnišnici, zdravilih na recept innekaterih drugih zdravstvenih storitvah.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Premijo za zavarovanje lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

Stroški, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zdravstvene storitve

Obisk zdravnika, bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija v zdraviliščih.

Zdravila na recept

Vsa zdravila na recept s pozitivne in vmesne liste.

Nenujni reševalni prevozi

Prevozi v vse zdravstvene ustanove v Sloveniji, ki vam jih predpiše zdravnik.

Zdravstveni pripomočki

Slušni, očesni, ortodontski, zobnotehnični, ortopedski in ortotični pripomočki.Preverite, kolikšen del stroškov krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zakaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje skleniti ravno pri Vzajemni

Varuh Zdravja Nagrajuje Brez

Pri sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prejmete:

 • 3 % popust na sklenitev prek spleta (premija s popustom le 34,60 €)
 • brezplačno članstvo v programu Varuh zdravja,ki vam prinašarazličneugodnosti

Ob vključitvi v program Varuh zdravja prejmete še:

 • 20 € dobroimetja za zavarovanja Vzajemne, ki jih sklenete za 1 leto ali več (izjema sta dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zavarovanje Tujina)
 • 10 % popust na sklenitev zavarovanja Tujina Multitrip
 • brezplačna majica Vzajemna

Ni statusa, ni panike

Akcija Mladi Medijsko Okno

Takoj ko izgubite status dijaka, študenta, se prvič zaposlite ali ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnete 26 let, postanete zavezanec za doplačila. To pomeni, da se lahko visokim zdravstvenim stroškom izognete le s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovanje sklenite v roku 30 dni od trenutka, ko postanete zavezanec za doplačilo, in začelo vam bo veljati že naslednji dan. Če rok zamudite, bo zavarovanje po zakonu začelo veljati šele čez 3 mesece, to pa pomeni, da boste morali zdravstvene stroške v tem času pokriti sami.

V primeru, da se ne zavarujete, se bo vaša premija po zakonu povišala za 3 % za vsako leto, ko boste nezavarovani.

 • Če boste status dijaka ali študenta vmes dobili nazaj, vam lahko uredimo mirovanje zavarovanja, kar pomeni, da ga v tem obdobju ne boste plačevali. Če se status zopet prekine, pa bomo zavarovanje hitro spet aktivirali.

Kako uveljaviti zavarovanje

Avtomatsko uveljavljanje zavarovanja

Z izvajalci zdravstvenih storitev smo se dogovorili, da doplačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev zaračunavajo neposredno Vzajemni. Našim zavarovancem jih zaračunajo le izjemoma, ko pride do motenj delovanja sistema preverjanja jamstva zdravstvenega zavarovanja (sistema KZZ on-line) ali v primeru, da ima bolnik neurejen status zdravstvenega zavarovanja.

Oddajte zahtevek za izplačilo zavarovalnine

V primeru, da ste morali doplačilo do polne vrednosti zdravstvenih storitev plačati pri izvajalcu, nam čim prej pošljite zahtevek za povračilo teh stroškov. Zahtevek lahko natisnete na tej strani ali pa ga prevzamete v vseh naših poslovalnicah. Če ste pri izvajalcu plačali zdravstvene storitve v celotnem znesku, vložite zahtevek za povračilo stroškov najprej na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in po prejemu njihove odločbe še pri naši zavarovalnici.

VEČ O UVELJAVLJANJU ZAVAROVANJA

Dokumentacija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

IPID – Dopolnilno zdravstveno zavarovanjePDF 171.36 KbSplošni pogoji za Dopolnilno zdravstveno zavarovanje